Når behandling brått tar slutt (Norsk psykiatrisk forening)

Det hender en sjelden gang at en avtalespesialist av ulike årsaker ikke lenger kan følge opp de pasienter som går i behandling hos spesialisten. Plutselig dødsfall, alvorlig sykdom eller tap av autorisasjon er eksempler. Hva skjer med pasientene?

Når behandling brått tar slutt (Norsk psykiatrisk forening)
Dersom en terapeut plutselig slutter, vil pasienten fremdeles ha rett til videre behandling i spesialisthelsetjenesten, uten ny henvisning. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 14. mars 2023 | Sist oppdatert 14. mars 2023

Anne Kristine Bergem

Det finnes en rekke psykiatere i Norge som arbeider som avtalespesialister. Avtalespesialister utgjør en viktig del av spesialisthelsetjenestetilbudet til befolkningen i Norge. Avtalespesialister er praktiserende spesialister, leger eller psykologer som får driftstilskudd fra staten og som har individuelle avtaler med de regionale helseforetakene (RHFene).

I dag er det stor forskjell for pasientene om de går i behandling på DPS eller i avtalepraksis med tanke på hva som skjer dersom deres behandler brått blir forhindret fra å ta imot pasienter.

Psykologspesialist Gine Mekjan har lang erfaring fra inntaksteamet ved et DPS i Oslo. På spørsmål om hva som skjer med en pasient ved DPS´et dersom behandler brått blir forhindret fra videre behandlingskontakt, svarer hun:

– Dersom en terapeut plutselig slutter, vil pasienten fremdeles ha rett til behandling i spesialisthelsetjenesten, og dermed rett til videre behandling hos annen behandler uten ny henvisning, forklarer hun.

Ny behandler ved DPS kan eventuelt vurdere pasienten etter overføring og komme til at det ikke lenger foreligger et behandlingsbehov, eller pasienten kan selv takke nei til videre behandling hos den terapeuten han eller hun blir overført til. En offentlig poliklinikk vil ikke sende pasienten tilbake til fastlegen for ny henvisning i slike situasjoner.

Dersom pasienten går hos en avtalespesialist, ser det ut som situasjonen per i dag mange steder er en ganske annen.

Les hele saken: Når behandling brått tar slutt (Norsk psykiatrisk forening)