Neonatalt abstinenssyndrom blant nyfødte barn av mødre i legemiddelassistert rehabilitering (Tidsskrift for Den norske legeforening)

BAKGRUNN De siste årene har bruk av legemiddelassistert rehabilitering (LAR) under graviditet skapt mye debatt i aktuelle fagmiljøer. En hyppig forekommende konsekvens av slik behandling er neonatalt abstinenssyndrom hos det nyfødte barnet.
Neonatalt abstinenssyndrom blant nyfødte barn av mødre i legemiddelassistert rehabilitering (Tidsskrift for Den norske legeforening)
Ved behov for medikamentell behandling var morfin førstevalget ved samtlige nyfødtavdelinger. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 02. mars 2021 | Sist oppdatert 15. september 2023

Av Maria Andenes, Eva Sævold, Silja Torvik Griffiths og Eivind Sirnes 

Formålet med studien var å undersøke om oppfølgingen av de nyfødte barna ble gjort i tråd med nasjonale anbefalinger.

Materiale og metode

Alle fødeavdelinger i Norge ble spurt om de behandlet nyfødte barn av mødre i legemiddelassistert rehabilitering. 14 av 42 fødeavdelinger behandlet pasientgruppen i samarbeid med nyfødtavdeling, mens 28 avdelinger henviste pasientene videre. 13 av de 14 behandlende avdelingene besvarte et spørreskjema der vi kartla hvordan de nyfødte barna ble ivaretatt.

Resultater

Ingen sykehus behandlet flere enn ti nyfødte med risiko for neonatalt abstinenssyndrom årlig. Alle nyfødtavdelinger brukte et standardisert skåringsskjema for vurdering av abstinensutvikling. Ved behov for medikamentell behandling var morfin førstevalget hos samtlige. Alle brukte ikke-medikamentelle tiltak. Observasjonstid, rutiner for nedtrapping av medikamentell behandling og bruk av tilleggsmedikasjon varierte betydelig mellom avdelingene.

Fortolkning

Sentrale punkter i håndtering av nyfødte barn av mødre i legemiddelassistert rehabilitering ble praktisert likt og i tråd med nasjonale anbefalinger. Samtidig avdekket vi ulikheter mellom sykehusene som til sammen utgjør et forbedringspotensial i behandlingen av en sårbar pasientgruppe.

Les mer: Neonatalt abstinenssyndrom blant nyfødte barn av mødre i legemiddelassistert rehabilitering (Tidsskrift for Den norske legeforening)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om barn og ungdom og rus og avhengighet, eller gå til siste nummer av PsykNytt.