Nettbasert koronabibliotek om psykososiale forhold

NKVTS har lansert en database med forskning om psykososiale forhold og sårbare grupper ved pandemi, med fokus på covid-19 spesielt.

Nettbasert koronabibliotek om psykososiale forhold
Det nye nettbiblioteket kaster lys over koronapandemiens virkning på unges psykiske helse. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 17. januar 2023 | Sist oppdatert 17. januar 2023

Du finner databasen på https://bibliotek.nkvts.no/bibliotek/koronabibliotek/

Det er enkelt å søke i basen, og du kan blant annet filtrere på målgruppe. Under og etter korona-pandemien var det mye fokus på unges psykiske helse. 

Man kan også søke/filtrere mer spesifikt, for eksempel på ensomhet blant barn og unge.

Relevante søkeord: covid-19, psykisk helse, database, bibliotek, NKVTS