Nettbibliotek for forskning om flyktninger

NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress) har gjort forskningslitteratur om psykososial oppfølgning av flyktninger tilgjengelig for alle. Nettbiblioteket er en relevant kilde for alle som ønsker å jobbe kunnskapsbasert med flyktninger.

Nettbibliotek for forskning om flyktninger
Nettbiblioteket inneholder litteratur om vanlige helseplager hos flyktninger. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 10. januar 2023 | Sist oppdatert 10. januar 2023

Biblioteket inneholder litteratur om vanlige helseplager hos flyktninger, samt kunnskapsbaserte psykososiale intervensjoner og traumefokusert behandling.

Publikasjonene i Flyktningbiblioteket har blitt brukt i NKVTS’ arbeid med kunnskapsoppdateringer.

Nyttig for mange

– Når NKVTS nå gjør denne samlingen tilgjengelig for alle, er det fordi de mener den kan hjelpe dem som arbeider med flyktninger til å gi flyktningene et så godt liv som mulig, ifølge direktør ved NKVTS, Inger Elise Birkeland til NKVTs nettsider. – Kunnskapen er like relevant enten man arbeider i skolen, mottak eller som terapeut.

Ukraina

Den økte tilstrømmingen av flyktninger fra Ukraina til Norge har gjort litteratursamlingen særlig aktuell. Biblioteket gir blant annet svar på hvilke behov ulike grupper krigsrammede har for psykososial ivaretagelse, og hva som kan være gode tiltak den første tiden etter ankomst til et nytt land. I tillegg inneholder det en del kartleggingsverktøy som kan avdekke psykososiale behov.

Aktuell lenke:

NKVTS’ flyktningbibliotek

Kilde: Norges første flyktningbibliotek er lansert

Aktuelle søkeord: migrasjonshelse, flyktninger, database, migrant