Nettkurs: Hvordan involvere pårørende? (ROP)

KoRus-Øst og Divisjon psykisk helsevern i Sykehuset Innlandet har utviklet et nettkurs for å styrke samarbeidet mellom pårørende og helse- og omsorgstjenestene. Nettkurset er åpent tilgjengelig.
Nettkurs: Hvordan involvere pårørende? (ROP)
Det anbefales at hver enkelt medarbeider gjennomgår en modul for så å ha en felles gjennomgang med en kollega. Ill.foto: Colourbox
Publisert 11. februar 2020 | Sist oppdatert 14. september 2023

Av Tore Willy Lie

Det er tydelige føringer på at pårørende i større grad skal involveres av helse- og omsorgstjenestene.  Ved å involvere pårørende kan helsepersonell gi mer målrettet behandling og oppfølging, pasient/bruker får bedre hjelp, pårørende blir hørt og får kunnskap og støtte de trenger for å være en ressurs.

KoRus-Øst og Divisjon psykisk helsevern i Sykehuset Innlandet utviklet et nettkurs for å styrke pårørendearbeid. Målgruppen for nettkurset er ansatte i helse- og omsorgstjenester, særlig innen rus- og psykisk helsearbeid, men mye er overførbart til andre sektorer.

Fire moduler

Programmet er inndelt i fire moduler:

  • Hvorfor pårørendeinvolvering er viktig
  • Pårørendes rettigheter og helsepersonells plikter
  • Hvordan få til et godt pårørendearbeid
  • Lovverk og nyttige ressurser

Hver modul har et læringsmål og tema egnet for refleksjon og samtale. Det anbefales at hver enkelt medarbeider gjennomgår en modul for så å ha en felles gjennomgang med en kollega. Lederforankring er viktig for at dette skal fungere. Spørsmål om kurset? Ta kontakt med Lise Hellum-Håkestad (KoRus-Øst).

Les mer: Nettkurs: Hvordan involvere pårørende? (ROP)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om