No får LAR-pasientar morfin som varer i 24 timar (Helsedirektoratet)

Beslutningsforum for nye metodar har godkjent at pasientar i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) kan få morfin som virkar i 24 timar.

No får LAR-pasientar morfin som varer i 24 timar (Helsedirektoratet)
Biverknader eller mangel på effekt er indikasjon for morfin som virkar i 24 timar. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 31. oktober 2023 | Sist oppdatert 01. november 2023

Morfin som virkar i 24 timar er eit alternativ for pasientar som ikkje har tilstrekkeleg behandlingseffekt, eller har store biverknader av legemidla som vanlegvis vert bruk i LAR. Til no har desse pasientane berre hatt mogelegheit for morfin med 12 timar verknad, noko som har gjort at mange har måtta få fleire dosar i døgnet. Innføring av morfin som virkar i 24 timar vil føre til at pasientane berre treng å ta tablettane ein gong i døgnet.

Les hele saken: No får LAR-pasientar morfin som varer i 24 timar (Helsedirektoratet)