Ny behandlingsform vil gi null ruseffekt av opioider (ROP.no)

En ny behandlingsform er på vei inn i norsk rusbehandling. Den vil gi pasientene og behandlingsapparatet helt nye muligheter, og utfordringer.

Ny behandlingsform vil gi null ruseffekt av opioider (ROP.no)
Ruseffekten av opioider blokkeres av naltrekson. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 12. oktober 2021 | Sist oppdatert 15. september 2023

Av Marte Goplen

Behandlingen vi snakker om er langtidsvirkende injeksjoner av legemiddelet naltrekson. Et preparat som til forskjell fra konvensjonell behandling vil blokkere ruseffekten av opioider. Reseptorene vil rett og slett ikke lenger være mottakelig for de opioidene som brukeren inntar.

På tide med en alternativ behandling

Forskningsleder Lars Tanum har stor tro på den nye rusbehandlingen. (foto: privat) Seniorforsker Lars Tanum ved Akershus Universitetssykehus og professor ved Oslo Met – Storbyuniversitetet, mener det er på høy tid med et nytt alternativ innenfor behandling av opioidavhengighet.

– Sammenlignet med forskning på andre signalsystemer i hjernen ligger vi 20 år bak når det gjelder forskning på opioid-reseptorene og de banene i hjernen som disse påvirker. Legemiddelindustrien har i mange år levd godt på å mate disse reseptorene uten at de har bidradd med noe særlig grunnforskning.

Det er kanskje noe av grunnen til at langtidsvirkende naltrekson fortsatt bare er godkjent i tre land, USA, Ukraina og Russland. Om forskningsprosjektet til Tanum forløper i henhold til planen vil naltrekson kunne godkjennes og tas i bruk innenfor ordinær rusbehandling her i Norge.

Det pågår nemlig et stort forskningsprosjekt for å få bedre kunnskap om hvor nyttig dette preparatet er for den enkelte pasient og for samfunnet.

Les mer: Null ruseffekt av opioider (ROP)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om rus og avhengighet, eller gå til siste nummer av PsykNytt.