Ny informasjon i narkotikalisten (Direktoratet for medisinske produkter)

29. februar ble narkotikalisten i narkotikaforskriften oppdatert med mer informasjon for det enkelte stoff.

Ny informasjon i narkotikalisten (Direktoratet for medisinske produkter)
Det er ikke lagt noen nye stoffer til listen, og det er heller ikke fjernet noen stoffer fra den. Ill. foto: Colourbox.
Publisert 02. april 2024 | Sist oppdatert 02. april 2024

En ny kolonne med CAS-numre er føyd til for alle de stoffene hvor dette foreligger. CAS-numre er en unik identifikasjonskode for det enkelte stoff, tildelt av Chemistry Abstracts Services (CAS).  Stoffer som står på narkotikalisten har gjerne kompliserte og lange navn, og et og samme stoff kan gjerne omtales med flere ulike navn. Ved å også tilføye CAS-nummeret, er det lettere å identifisere det enkelte stoff.

Ved denne oppdateringen er det ikke føyd til noen nye stoffer til listen, og det er heller ikke fjernet noen stoffer fra listen. Den eksisterende listen er kun blitt oppdatert med mer informasjon om allerede oppførte stoffer. I tillegg har det blitt rettet opp skrivefeil, enkelte synonymer for de oppførte stoffene har blitt lagt til og der det har vært mulig, har navn blitt fornorsket. Som en følge av dette har rekkefølgen av stoffene i listen i noen tilfeller blitt endret. I tabellen over kjemiske betegnelser har også skrivefeil blitt rettet opp.

Alle stoffer som er ført opp på narkotikalisten er narkotika og for de fleste av disse stoffene er det ført opp CAS-numre, enten for det enkelte stoff eller for enkelte saltformer av stoffet. Det er stoffnavnet i listen som er avgjørende, mens CAS-numrene er ment som tilleggsinformasjon for å lettere kunne identifisere stoffene.

Forskrift om narkotika (narkotikaforskriften) ( Lovdata)

Kilde: Ny informasjon i narkotikalisten (Direktoratet for medisinske produkter)