Ny modellbeskrivelse for FACT-team (ROP)

FACT-team gir oppsøkende og integrerte tjenester til personer med alvorlig og langvarig psykisk lidelse og eller rusproblematikk. Nå er modellen de skal jobbe etter bearbeidet slik at den passer bedre til norske forhold.

Ny modellbeskrivelse for FACT-team (ROP)
Bosettingen er mer spredt i Norge enn i Nederland der den opprinnelige FACT-modellen ble til.
Publisert 10.oktober.2023 | Sist oppdatert 10.oktober.2023

Av Marte Goplen

FACT står for Flexible Assertive Community Treatment. Modellen ble opprinnelig etablert i Nederland og ble adoptert til Norge i 2013. I løpet av de siste 10 årene er det etablert nærmere 75 FACT-team i Norge.

Norske FACT-team har tatt utgangspunkt i en oversatt versjon av den nederlandske FACT-håndboka. Den gir veiledning om hvordan tjenestene skal utformes og utøves.

– Den opprinnelige FACT-håndboka er skrevet ut fra en nederlandsk kontekst, på en bestilling fra Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP). Vi har derfor sett behov for å tilpasse modellbeskrivelsen, både med tanke på særtrekkene i en norsk kontekst og på bakgrunn av at vi har hatt FACT-team i Norge i 10 år, forteller faglig rådgiver ved NKROP, Thomas Kulbrandstad.

Last ned: Modellbeskrivelsen for FACT, norsk versjon 2023

Les hele saken: Ny modellbeskrivelse for FACT-team (ROP)