Ny nasjonal retningslinje for LAR (ROP)

I de nye retningslinjene for legemiddelassistert rehabilitering (LAR), legges det vekt på større brukerinnflytelse, større individuell tilpasning og bruk av flere legemidler.

Ny nasjonal retningslinje for LAR (ROP)
Lavterskel-LAR skal gjøre slik at flest mulig personer i målgruppa som ønsker LAR, blir vurdert for det. Ill.foto: Colourbox
Publisert 08.november.2022 | Sist oppdatert 08.november.2022

– De nye retningslinjene legger til rette for å bygge tillit og dialog mellom pasient og behandler, framfor kontrolltiltak. Det legges også opp til større grad av individuell vurdering av ordningen om utlevering. Jeg håper de nye retningslinjene bidrar til at mennesker i LAR i større grad opplever å bli lyttet til, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol, til Regjeringen.no.

Nye, sterke legemidler

I de nye retningslinjene, står det at buprenorfin og metadon anbefales i LAR, men dersom effekten av dette ikke er god nok, bør langtidsvirkende morfin vurderes. Det kan også gis substitusjon med benzodiazepiner. Det betyr at det åpnes for å gi medikamenter som Vival, Valium og Rohypnol.

24-timersmorfin kan inkluderes når det eventuelt kommer på det norske markedet, uten at det må skrives en ny retningslinje.

Lavterskel-LAR

I retningslinjene, er også lavterskel-LAR integrert. Lavterskel-LAR skal gjøre slik at flest mulig personer i målgruppa som ønsker LAR, blir vurdert for det.

– Målet med lavterskel substitusjonsbehandling er å fange opp personer som kan ha nytte av substitusjonsbehandling for å redusere helseskader og overdoser. Jeg er glad for at det nå kommer klare retningsliner for dette, slik at flere rusavhengige kan få bedre hjelp i vår felles helsetjeneste, sier Kjerkol.

Les hele saken: Ny nasjonal retningslinje for LAR (ROP)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.