Ny rapport om bemannede boliger lansert (Erfaringskompetanse.no)

– Det er for mange som rapporterer om alvorlige, uønskede hendelser, som vold, trusler og annet, som ikke er en del av et trygt bomiljø, og det er for få som har individuell plan. Det sier Arnhild Lauveng som har deltatt i vårt store prosjekt om bemannede boliger sammen med Oslo Economics.

Ny rapport om bemannede boliger lansert (Erfaringskompetanse.no)
Det er lite systematisk informasjon om hvordan det oppleves å bo i bemannede boliger eller hvordan pårørende opplever tilbudet. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 30. april 2024 | Sist oppdatert 30. april 2024

Eskil Skjeldal

– Hva handler denne nye rapporten om?

– Denne rapporten har samlet informasjon om hvordan brukere, pårørende og ansatte opplever bemannede boliger for mennesker med psykiske helseplager. Vi har blant annet spurt om hvordan folk trives der de bor, om de får den hjelpen de trenger i hverdagen, hvordan dagene deres er, om uheldige hendelser, hvem som arbeider i slike boliger, hvordan deres kompetanse er og om tilgang på behandling og rehabilitering for beboerne.

– Hvorfor er det viktig å kartlegge pårørendes og brukeres erfaringer med bemannede boliger?

– Når vi spurte brukere og pårørende åpent på nett om hva vi burde forske mer på, var bemannede boliger ett av områdene mange nevnte. Det er noe forskning på bemannede boliger fra før, men ikke mye, og svært lite systematisk informasjon om hvordan det oppleves å bo der eller hvordan pårørende opplever tilbudet. Dette er et tilbud som er aktuelt for mange mange mennesker, og det er derfor viktig å vite mer om hvordan de dette berører mest opplever tilbudet.

Kilde: Ny rapport om bemannede boliger lanseres i dag! (Erfaringskompetanse.no)