Ny rapport: Pasientsikkerhet for barn og unge med kjønnsinkongruens

UKOM, Undersøkelseskommisjonen for helsetjenesten, publiserte nylig en rapport om pasientsikkerheten til barn og unge med kjønnsinkongruens. Rapporten påpeker at dette feltet nå trenger et løft for å bedre pasientsikkerheten, spesielt for den helsehjelpen som skal gis til barn og unge i Norge.

Ny rapport: Pasientsikkerhet for barn og unge med kjønnsinkongruens
Rapporten handler om å ivareta trygghet og sikkerhet i hjelpe- og behandlingstilbud for barn og unge med kjønnsinkongruens. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 21. mars 2023 | Sist oppdatert 21. mars 2023

Antallet unge som ønsker hjelp med kjønnsinkongruens, har økt kraftig de siste årene. Kjønnsinkongruens betyr at det at det ikke er samsvar mellom kjønnsidentitet og fødselskjønn. Bakgrunnen for undersøkelsen og rapporten er flere bekymringer meldt til Ukom.

Størst økning har det vært blant unge som er registrert jente ved fødsel, men identifiserer seg som gutter. Barn og unge er ikke ferdig utviklet kroppslig, mentalt, seksuelt eller sosialt. Det krever spesiell årvåkenhet med hensyn til pasientsikkerheten.

Rapporten handler om å ivareta trygghet og sikkerhet i hjelpe- og behandlingstilbud for barn og unge med kjønnsinkongruens. Kjønnsinkongruens handler også om mer enn helsehjelp – om identitet, mangfold, inkludering og samfunnsutvikling.

Les rapporten: Pasientsikkerhet for barn og unge med kjønnsinkongruens

Relevante søkeord: kjønnsskifte, kjønnsinkongruens, transgender, rettssikkerhet, transpersoner