Ny rapport: Selvmord under døgnopphold i psykisk helsevern (Suicidologi, pdf)

For første gang finnes det nå en syste­matisk nasjonal oversikt over selv­mord blant pasienter som er innlagt i psykisk helsevern for voksne.

Ny rapport: Selvmord under døgnopphold i psykisk helsevern (Suicidologi, pdf)
Tiden under innleg­gelse er en høyrisiko-periode for selvmord. Ill. foto: Runar Eggen
Publisert 04. juni 2024 | Sist oppdatert 03. juni 2024

Silje Pileberg og Helene Astrup

Hvert år tar rundt 650 personer i Norge sitt eget liv. Nesten halvparten av disse skjer blant personer som har hatt kontakt med spesialisthelsetjenester for psykisk helse og rus det siste året.

Våren 2023 kom en ny rapport med mer kunnskap om denne gruppen. I en egen del av rapporten ble det presentert data om pasienter som har dødd i selvmord under døgnopphold i psykisk helsevern for voksne.

– Det er kjent fra før at også tiden under innleg­gelse er en høyrisiko-periode for selvmord. Vi har derfor for første gang i Norge skaffet en oversikt over dette. I perioden 2010–2020 gjaldt det totalt 268 pasi­enter, sier Fredrik A. Walby, forsker og psykolog­spesialist ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og ­forebygging (NSSF).

Les hele saken: Visning av Ny rapport: Selvmord under døgnopphold i psykisk helsevern (Suicidologi)