Ny studie på PTSD og rus: – Bør behandles samtidig (ROP.no)

Anna Belfrage har sett på PTSD-symptomer hos mennesker med ruslidelse, sammenlignet med mennesker som var blitt friske etter ruslidelse. Funnene bekrefter at det er viktig med individuell behandling, og å behandle begge lidelsene samtidig.

Ny studie på PTSD og rus: – Bør behandles samtidig (ROP.no)
208 rusavhengige ble fulgt over ti år. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 07.mars.2023 | Sist oppdatert 07.mars.2023

Marte Frimand

– Målet var å undersøke disse to gruppene med pågående rusmisbruk, og dem som hadde blitt friske etter rusmisbruk. Det langsiktige målet er å se om vi kan finne ut hva som predikerer recovery, og videre gi et bedre bilde av hva vi må fokusere på i behandling, sier Anna Belfrage. Hun er PhD ved Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR).

Studien bygger på data fra Stayer-studien. Det er en longitudinell forløpsstudie av kognitive, psykologiske og sosiale endringsprosesser blant 208 rusavhengige som nylig har blitt rusfrie. Studien følger deltakerne over ti år. Belfrage og hennes kolleger valgte å gjennomføre studien med bruk av personlige intervjuer, ikke bare spørreskjema.

– Dette var noe vi diskuterte grundig før vi startet. Vi spør om vanskelige og ubehagelige ting, som traumatiske opplevelser. Da syns vi det var viktig å møtes personlig, sier hun.

Les hele artikkelen: Ny studie på PTSD og rus: – Bør behandles samtidig (ROP)