Ny utgave av Psykiatrisk legevakthåndbok lagt ut på Helsebiblioteket

Psykiatrisk legevakthåndbok er klar i ny utgave. Du kan laste den ned fra Helsebiblioteket.
Ny utgave av Psykiatrisk legevakthåndbok lagt ut på Helsebiblioteket
Håndboka kan også brukes på vanlig legevakt. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 25. mai 2021 | Sist oppdatert 15. september 2023

Det gjør du ved å gå til https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse og velge oppslagsverket Psykiatrisk legevakthåndbok. Boka er utgitt av Oslo universitetssykehus og inneholder flere viktige prosedyrer for arbeidet på psykiatrisk legevakt.

Psykiatrisk legevakt har siden 1998 utgitt sin egen håndbok. De siste årene har den elektroniske utgaven blitt oppdatert årlig. Det har vært to utgaver av håndboka, en for ansatte og en for studenter og hospitanter. En del av det som omtales, finnes ikke omtalt i vanlige lærebøker, og kan også brukes på vanlig legevakt. I den nyeste utgaven er teksten kortet ned og spisset  ytterligere.

Innenfor noen spesialområder står enkeltpersoner som forfattere. Dr.med. Jon G. Reichelt, sjef for Forsvarets sanitet, skriver om traumatisk påkjenning og panikkangst, psykologspesialist Fredrik A Walby, Nasjonalt senter for selvmordsforebygging og forskning,  og Ewa Ness skriver om selvmordsforebygging. Psykologspesialist Eivind Normann-Eide ved Avdeling for personlighetspsykiatri skriver om ustabil personlighetsforstyrrelse. Psykiater og spesialist i psykofarmakologi Dag K. Solberg skriver om medikamentell behandling. Psykiater Ole Steen skriver om sykehusinnleggelser. De andre kapitlene står ledelsen ved Psykiatrisk legevakt for. Ewa Ness har vært redaktør.

Les mer: Psykiatrisk legevakthåndbok (PDF)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om akuttpsykiatri, diagnostikk og utredning og psykisk helsearbeid, eller gå til siste nummer av PsykNytt.