Psykisk helse

Aktuelt

Slik kan du få tak i gratis tidsskriftartikler om ditt favorittema

Som kjent har Helsebiblioteket vært nødt til å kutte i tidsskrifttilbudet, slik at det nå bare er New England Journal of Medicine igjen av løpende tidsskrifter tilgjengelige for alle i Norge. Men flere store tidsskrifter publiserer forskningsartikler som open access.

Egne fagsider om barn og unges psykiske helse

Klikk deg inn på Barn og unge-sidene på Helsebiblioteket – her finner du retningslinjer, skåringsverktøy, oppsummert forskning og andre ressurser for deg som jobber med barn og unge. På siden finner du også fagnyheter for feltet.

Slik bruker du Brøset Violence Checklist

Brøset Violence Checklist (BVC) er et validert skåringsverktøy for å vurdere risiko for nært forestående vold. Du finner lenker til læringsressurser for verktøyet nederst i denne saken.

Trygge helsebygg (ROP)

Gode pasientrom bidrar til tilfriskning. Det er på tide med en minstestandard for hvordan pasientrom skal utformes, sa Pål Iden da han nylig lanserte Ukoms to nye rapporter.

(/psykisk-helse)