Psykisk helse

Aktuelt

Få klager på vedtak og tilbud (ROP)

En rapport utgitt av pasient- og brukerombudet avdekker at for få kjenner til muligheten for å klage på vedtak og tilbud av psykiske helsetjenester i kommunene.

(/psykisk-helse)