Psykisk helse

Aktuelt

Klozapin og koronavirusinfeksjon (Relis.no)

SPØRSMÅL: Mange psykiatriske pasienter behandles med klozapin (Leponex). Agranulocytose, noe som kan redusere bakterieforsvaret, er en kjent bivirkning av klozapin.

6 av 10 friske med rask psykisk helsehjelp (FHI)

6 av 10 personer med lett eller moderat angst eller depresjon ble friske gjennom det kommunale tilbudet «Rask psykisk helsehjelp». Det viser en studie ledet av Folkehelseinstituttet.

(/psykisk-helse)