Psykisk helse

Aktuelt

Egen side for deg som arbeider med spiseforstyrrelser

Klikk deg inn på Spiseforstyrrelser-sidene på Helsebiblioteket. Her finner du retningslinjer, oppsummert forskning og andre ressurser for deg som jobber med spiseforstyrrelser. På siden finner du også fagnyheter for feltet.

Selvmord og rusbehandling (ROP)

I perioden 2009 – 2017 ble det begått 5157 selvmord i Norge. Av disse hadde 480 personer vært i kontakt med tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i sitt siste leveår.

Teknologi som kan hjelpe eldre

Velferdsteknologi har de siste årene vært et kraftig vekstområde, og tilfanget av produkter spenner fra GPS-sporing til brannsikring og hjelpemidler til å huske. Helsedirektoratet gir kommunene anbefalinger om å ta i bruk flere av teknologiene.

Europeisk narkotikarapport 2020 (ROP)

European Drug Report ble lansert 22. september. Rapporten presenterer siste analyse av narkotikasituasjonen i Europa, og er gjort tilgjengelig på 24 språk.

(/psykisk-helse)