Psykisk helse

Aktuelt

Les hva de beste oppslagsverkene skriver om ADHD

Kortfattet, relevant og pålitelig: Helsebiblioteket abonnerer på kunnskapsbaserte, verdensledende oppslagsverk som gir råd om hvordan psykiske lidelser bør behandles. Les hva de skriver om ADHD.

Behov for økt kulturforståelse (ROP.no)

Helsepersonell opplever å ha for lite kulturkunnskap i møte med pasienter med innvandrerbakgrunn og ROP-lidelser. Det er en barriere for å oppnå god behandling, påpeker en ny forskningsartikkel fra NKROP.

(/psykisk-helse)