Psykisk helse

Aktuelt

Plan for pakkeforløp klar (ROP)

Helsedirektoratet har publisert en nasjonal plan for hvordan pakkeforløpet for psykisk helse og rus skal implementeres 2018-2020.

Antipsykotika og akutt hyperglykemi (RELIS)

Antipsykotika, spesielt annengenerasjons antipsykotika, er kjent for å kunne gi metabolske bivirkninger over tid. Mindre kjent er kanskje akutt hyperglykemi.

(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse)