Psykisk helse

Aktuelt

Nytt verktøy på norsk for spiseforstyrrelser

EDA-5 er et verktøy til diagnostisering av spiseforstyrrelser hos personer som er 16 år og eldre. Det er basert på DSM-5 kriteriene, og det bør kun brukes av behandlere som har kompetanse til å gjøre diagnostiske vurderinger av spiseforstyrrelser.

(/psykisk-helse)