Ny veileder: Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming (Helsedirektoratet)

For første gang foreligger det en nasjonal veileder for hvordan man kan legge til rette for gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming.
Ny veileder: Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming (Helsedirektoratet)
Veilderen har lenker til praktiske verktøy. Foto: Colourbox
Publisert 12. oktober 2021 | Sist oppdatert 23. september 2022

– Målet er å bidra til at personer med utviklingshemming og deres familier får leve et godt liv i tråd med egne forutsetninger, ønsker og behov, sier avdelingsdirektør Helga Katharina Haug.

Den nye veilederen beskriver god praksis på viktige områder som individuell tilrettelegging, livsoverganger, habilitering, helseoppfølging, og samarbeid med pårørende og verge. Veilederen har også lenker til praktiske og nyttige verktøy, samt metoder hos andre aktører.

– Gode helse og omsorgstjenester er basert på kunnskapsbasert praksis og god samhandling, sier Haug.

Bakgrunnen for arbeidet er at flere rapporter de senere årene har pekt på utfordringer i helse- og omsorgstjenestetilbudet til denne gruppa, blant annet NOU 2016:17.

Les mer: Ny veileder: Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming ( Helsedirektoratet)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om utviklingsforstyrrelser, eller gå til siste nummer av PsykNytt.