Nye læringsressurser om rus- og voldsproblematikk (ROP.no)

Behov for kompetanseheving innen rus og vold? KoRus og RVTS har sammen utviklet læringsressurser innen integrert behandling av rus- og voldsproblematikk.
Nye læringsressurser om rus- og voldsproblematikk (ROP.no)
Nettsiden rusogvold.no retter seg mot behandlere, miljøpersonale og saksbehandlere. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 28.september.2021 | Sist oppdatert 05.september.2022

Av Marte Goplen

Norske helsemyndigheter ønsker å styrke innsatsen for å forebygge, avdekke, behandle og begrense vold i nære relasjoner.

Både de som utsettes for vold og voldsutøvere har behov for tilstrekkelig hjelp og behandling.

Digital ressurs

Nettsiden rusogvold.no ble lansert våren 2021 og retter seg mot deg som jobber som behandlere, miljøpersonale og saksbehandlere i spesialisthelsetjenesten eller i en kommune. Læringsressursen består av seks ulike kunnskapsmoduler:

  • Grunnmodul rus og vold (e-læring)
  • Integrert behandling rus og vold (fysisk workshop)
  • Anabole androgene steroider (e-læring)
  • Motiverende intervju i møte med voldsutsatt eller -utøver (fysisk workshop)
  • VR-basert simulering av integrert behandling rus og vold (digital workshop)
  • Basiskartlegging rus og vold (nettressurser)

Tre av modulene er digitale og ligger åpent tilgjengelig. De øvrige modulene baserer seg på fysiske samlinger med klasseromsundervisning eller digitale workshops fasilitert av ditt lokale KoRus eller RVTS.

Les mer: Behov for kompetanseheving innen rus og vold? (ROP.no)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om rus og avhengighet og voldsrisiko og kriminalitet, eller gå til siste nummer av PsykNytt.