Nye sykefraværstall: En av fem sykemeldte sykepleiere har en psykisk lidelse (Sykepleien)

Nær 20 prosent av sykefraværstilfellene for sykepleiere i 4. kvartal i 2023 skyldtes psykisk lidelse. Det er det høyeste tallet på seks år.

Nye sykefraværstall: En av fem sykemeldte sykepleiere har en psykisk lidelse (Sykepleien)
Før var det muskel- og skjelettlidelser som dominerte, men nå er psykiske lidelser den hyppigste årsaken til sykefraværet. Ill. foto: Colourbox.
Publisert 23. april 2024 | Sist oppdatert 22. april 2024

Nils Kristian Reppen

Sykefraværsprosenten for sykepleiere lå på 9 prosent i 4. kvartal i 2023. Det er bare 0,4 prosentpoeng lavere enn under pandemien i 4. kvartal i 2021.

Kvinnelige sykepleiere hadde en sykefraværsprosent på 9,5 prosent og mannlige sykepleiere på 5,3 prosent. For de mannlige sykepleierne er dette samme sykefraværsprosent som i 4. kvartal i pandemiårene 2020 og 2021.

Før: Mest muskel- og skjelettlidelser

De sykepleierne som får en psykisk lidelse, står for nær en tredjedel av de tapte dagsverkene. Ser vi på tallene tilbake i tid, før 2020, var muskel- og skjelettlidelser årsak til flest tapte dagsverk. Tallene kan du se i grafen under.

Les hele saken: Nye sykefraværstall: En av fem sykemeldte sykepleiere har en psykisk lidelse (Sykepleien)