Nytt fra UpToDate: Ernæringsbehandling ved anoreksi

Høyere kaloriinnhold i kostbehandlingen ga bedre resultater hos inneliggende pasienter med anoreksi i en amerikansk studie. Konklusjonen er nå inkludert i oppslagsverket UpToDate, som er gratis tilgjengelig for helsepersonell i Norge.
Nytt fra UpToDate: Ernæringsbehandling ved anoreksi
Mat med høyere kaloriinnhold gir raskere stabilisering. Ill.foto: Mostphotos.
Publisert 02. februar 2021 | Sist oppdatert 23. juni 2023

Re-ernæring ved anorexia nervosa har gjerne begynt med dietter med lavere kaloriinnhold og å gå frem forsiktig. Årsaken har vært at en ville redusere risikoen for reernærings-syndrom.

En randomisert studie sammenliknet dietter med høyere kaloriinnhold med lavere kaloriinnhold hos 111 underernærte, medisinsk ustabile pasienter med anorexia nervosa. Gjennomsnittsalderen var 16 år. Gruppen med høyere kaloriinnhold begynte med 2000 kalorier per dag og økte med 200 kalorier per dag, mens gruppen med lavere kaloriinnhold begynte med 1400 kalorier per dag og økte med 200 kalorier annenhver dag. Ernæringsbehandlingen med høyt kaloriinnhold reduserte gjennomsnittlig tid til pasienten var stabil fra ti til sju dager, og ga større vektøkning. Forekomsten av elektrolyttavvik var lik for begge gruppene, og det oppstod ikke re-ernæringssyndrom hos noen av de 120 pasientene som deltok.

Den nye kunnskapen er hentet fra tjenesten «What’s new» i oppslagsverket UpToDate, nærmere bestemt fra  «What’s new in psychiatry«.

Se «Anorexia nervosa in adults and adolescents: Nutritional rehabilitation (nutritional support)», avsnitt «Number of calories».

Relevante søkeord: spiseforstyrrelser, anoreksi, spisevegring, anorexia nervosa

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om spiseforstyrrelser, eller gå til siste nummer av PsykNytt.