Nytt fra UpToDate: Kognitiv atferdsterapi for søvnløshet – gjennom telemedisin

Publiseringsdato 13.04.2021
Nytt fra UpToDate: Kognitiv atferdsterapi for søvnløshet – gjennom telemedisin
Covid-19 gjør telemedisinsk behandling spesielt relevant. Ill.foto: Colourbox.
UpToDates nyhetstjeneste What’s New in Sleep medicine hadde i januar 2021 en oppdatering om kognitiv atferdsterapi for insomni, gjennom telemedisin. Tjenesten støtter seg nå også på en studie som viste like gode resultater for telemedisinsk terapi som når terapien gis ansikt-til-ansikt.

Kognitiv atferdsterapi for søvnløshet (CBT-I) anbefales generelt for behandling av kronisk søvnløshet, men tilgangen til en-til-en-behandling med en utdannet fagperson er begrenset. I en randomisert studie på 65 voksne med kronisk søvnløshet var resultatene like gode for ansikt til ansikt og telemedisinsk CBT-I. Den terapeutiske alliansen ble opprettholdt, også når behandlingen skjedde over nett. Resultatene er relevante nå under COVID-19-pandemien og gir støtte for at behandlere tar i bruk telemedisinsk teknologi for derigjennom å overvinne vanlige barrierer for ansikts-til-ansikt-varianten av CBT-I. (Se “Cognitive behavioral therapy for insomnia in adults”, section on ‘Traditional one-on-one delivery’).

Se UptoDates tjeneste What’s New in Sleep Medicine.

Relevante søkeord: insomni, søvnforstyrrelser, CBT-I, kognitiv atferdsterapi, telemedisin

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om psykoterapi og søvnforstyrrelser, eller gå til siste nummer av PsykNytt.