Nytt fra UpToDate: Ny amerikansk retningslinje om atferds- og psykologisk behandling av kronisk søvnløshet

American Academy of Sleep Medicine har gitt ut en ny retningslinje og metaanalyse om atferdsterapi og psykologisk behandling for kronisk søvnløshet hos voksne, melder UpToDates nyhetstjeneste What’s New. Retningslinjen inneholder en sterk anbefaling for multikomponent, kognitiv atferdsterapi for søvnløshet (CBT-I) som en effektiv terapi for kronisk søvnløshet.
Nytt fra UpToDate: Ny amerikansk retningslinje om atferds- og psykologisk behandling av kronisk søvnløshet
Kognitiv atferdsterapi anbefales framfor sovemidler. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 27. april 2021 | Sist oppdatert 20. juni 2023

Retningslinjen går gjennom data som støtter kortvarig atferdsterapi med flere komponente,r og flere enkeltkomponentterapier (f.eks. stimuluskontroll, søvnbegrensning, avslapningsterapi).

UpToDate og andre foreslår CBT-I fremfor medisinering som førstelinjebehandling ved kronisk søvnløshet. Anbefalingen bygger de ikke bare på det som er kjent om effekten av slik behandling, men også på at den ikke gir bivirkningene legemidler kan ha, og at effekten kan vare ut over behandlingsperioden. CBT-I gis tradisjonelt personlig, i en serie på fire til åtte økter. Terapiformen kan også leveres som gruppeterapi, over telefon eller internett.

(Se “Cognitive behavioral therapy for insomnia in adults”, section on ‘Efficacy of therapy’.)

Les mer: UpToDates nyhetstjeneste What’s New in Sleep Medicine

Relevante søkeord: søvnforstyrrelser, insomni, søvnløshet, kognitiv atferdsterapi, retningslinjer, metaanalyse, oppsummert forskning

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om legemidler, psykoterapi og søvnforstyrrelser, eller gå til siste nummer av PsykNytt.