Nytt fra UpToDate: Screening for fødselsdepresjon

Retningslinjer anbefaler allerede å screene for fødselsdepresjon, og en ny metaanalyse angir ideell terskelverdi for skåringsverktøy.

Nytt fra UpToDate: Screening for fødselsdepresjon
Metaanalysen bygger på svar fra 9000 kvinner. Ill.foto: Mostphotos.
Publisert 09. februar 2021 | Sist oppdatert 15. september 2023

Helsebiblioteket har kjøpt tilgang til oppslagsverket UpToDate for helsepersonell i Norge. I en fersk oppdatering skriver det svært omfattende oppslagsverket om ny kunnskap og gir råd om å screene for fødselsdepresjon. Her er et sammendrag:

Retningslinjer for klinisk praksis anbefaler å undersøke alle gravide og kvinner som nettopp har født, for depresjon. Det mest brukte instrumentet er selvrapporterte, 10-spørsmåls Edinburgh Postnatal Depression Scale, som kan fullføres på mindre enn fem minutter. En cutoff-score på 11 ser ut til å gi maksimal følsomhet og spesifisitet for å oppdage alvorlig depresjon. I en nylig metaanalyse av 36 studier som inkluderte data fra over 9000 gravide og postpartum kvinner, ga denne terskelverdien en balanse mellom sensitivitet (0,81) og spesifisitet (0,88). Screening for depresjon under graviditet og inntil seks uker etter fødselen bør implementeres med tjenester på plass for å sikre oppfølging for diagnose og behandling.

Se  «Postpartum unipolar major depression: Epidemiology, clinical features, assessment, and diagnosis», section on ‘Screening’«.

Retningslinjer:

Svangerskapsomsorgen – Nasjonal faglig retningslinje (Helsedirektoratet)

Nytt liv og trygg barseltid for familien – Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen (Helsedirektoratet)

Kvinners psykiske helse under svangerskap og første år etter fødsel: Identifisering, utredning og behandling (NICE)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om depresjon og mani, diagnostikk og utredning, kjønn og seksualitet og skåringsverktøy, eller gå til siste nummer av PsykNytt.