Nytt fra UpToDate: Yoga i behandlingen av generalisert angstlidelse

Yoga tilbys ofte som en tilleggsbehandling mot angst, men forskning av høy kvalitet som viser effekt på helse, er begrenset. Oppslagsverket UpToDates tjeneste What’s New in Psychiatry gjengir i januar 2021 resultatene fra en fersk undersøkelse om bruk av yoga ved angst.
Nytt fra UpToDate: Yoga i behandlingen av generalisert angstlidelse
Yoga – mer effektivt enn stress-edukasjon, men mindre effektivt enn kognitiv terapi, ifølge UpToDate. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 16. mars 2021 | Sist oppdatert 15. september 2023

I en fersk studie ble 226 personer med generalisert angstlidelse (GAD) randomisert til å få Kundalini-yoga, kognitiv atferdsterapi (CBT) eller stress-edukasjon i 12 uker. Yoga ga bedre respons enn stressopplæring ved 12 uker (54 mot 33 prosent) og etter seks måneders oppfølging (63 mot 48 prosent). Responsen var lavere med yoga enn CBT. Selv om det er mindre effektivt enn CBT, kan yoga ha en rolle i håndtering av GAD som en billig og lett tilgjengelig, komplementær intervensjon. (Se  «Approach to treating generalized anxiety disorder in adults», section on ‘Complementary treatments’.)

Les mer:  What’s New in Psychiatry (UpToDate)

Det har også vært gjort en systematisk oversikt med metaanalyse av yoga mot angst. Sammendraget finner du her: Yoga for anxiety: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials (PubMed)

Relevante søkeord: angst, generell angstlidelse, yoga, CBT, kognitiv atferdsterapi

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om angst, psykisk helsearbeid og psykoterapi, eller gå til siste nummer av PsykNytt.