Nytt skåringsverktøy for spiseforstyrrelser på norsk: PARDI

PARDI (Pica, ARFID and Rumination Disorder Interview) har blitt oversatt til norsk av regionalt fagmiljø for autisme, ADHD og Tourettes syndrom i Helse Vest. 

Nytt skåringsverktøy for spiseforstyrrelser på norsk: PARDI
PARDI finnes i foreldreversjon for barn inntil åtte år. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 08.november.2022 | Sist oppdatert 08.november.2022

Pica, ARFID and Rumination Disorder Interview er et semistrukturert multi-informant klinisk intervju utviklet for å vurdere og diagnostisere Pica, Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder (ARFID; norsk: Unnvikende/restriktiv næringsinntaksforstyrrelse) og ruminasjonsforstyrrelse i henhold til DSM-5-kriterier.

PARDI indikerer også alvorlighetsgrad for lidelsene og profilskåre på tre områder av ARFID-symptomene, inkludert sensorisk sensitivitet, manglende interesse for mat eller spising, og bekymring for negative konsekvenser ved næringsinntak.

Det er det mest detaljerte vurderingsinstrumentet som er tilgjengelig for disse lidelsene, og det er laget for å komplementere diagnostisering av spiseforstyrrelser. Å gjennomføre intervjuet varer gjennomsnittlig 39 minutter.

PARDI er egnet for bruk på barn fra og med 2 år, ungdom og voksne. Det finnes fire
versjoner av PARDI:

Forelder/Foresatt 2–3: Forelder til to-tre-åringer
Forelder/Foresatt 4+: Forelder til barn på 4 år og eldre
Selvrapportering 8–13: 8-13-åringer
Selvrapportering 14+: 14 år og oppover

Det er et eget skåringsark for PARDI

Du finner PARDI på Helsebiblioteket

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.