Nytt skåringsverktøy tilgjengelig fra Helsebiblioteket: PROFESOR

PROFESOR er en strukturert sjekkliste for å identifisere beskyttende faktorer og risikofaktorer for gjentakelse av grenseoverskridende seksuelle handlinger.  Nå kan du fritt laste ned verktøyet ved å følge denne lenken fra Helsebiblioteket.
Nytt skåringsverktøy tilgjengelig fra Helsebiblioteket: PROFESOR
Verktøyet er velegnet for planlegging av form og intensitet på tiltak. Ill.foto: Colourbox
Publisert 05.oktober.2021 | Sist oppdatert 15.september.2023

Sjekklisten ble i 2020 oversatt av Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging (RVTS Vest) i samarbeid med Betanien sykehus i Bergen. Det er utviklet til bruk i arbeid med ungdom og unge voksne som har utøvd  grenseoverskridende seksuelle handlinger.

PROFESOR er et akronym for Protective and Risk Observations For Eliminating Sexual Offence Recidivicism. Verktøyet består av 20 dynamiske faktorer og har fokus på styrker og endringsmuligheter, og er dermed velegnet for planlegging av form og intensitet på tiltak.

På oppfordring fra RVTS Vest har Helsebiblioteket lagt ut lenke til PROFESOR i sin samling av skåringsverktøy. Selve spørreskjemaet, brukerveiledning og mer informasjon er tilgjengelig på http://www.rvtsvest.no/profesor. PROFESOR er gratis å bruke. Brukerkvalifikasjoner er kunnskap om barns utvikling, erfaring med målgruppen og erfaring med bruk av kartleggingsverktøy.

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om barn og ungdom, skåringsverktøy, traumer stress og overgrep og voldsrisiko og kriminalitet, eller gå til siste nummer av PsykNytt.