Nyttige faktorer for tilfriskning av anoreksi: spørreskjemaresultater fra pasienter og foreldre (Tidsskrift for Norsk psykologforening)

Kunnskap om hva unge med anorexia nervosa (AN) og deres foreldre vurderer som nyttig for tilfriskning av spiseforstyrrelsen (SF), er av stor betydning for å gi best mulig behandling (Bezance & Holliday, 2013; Nilsen et al., 2020; Stockford et al., 2019). Familiebasert terapi (FBT) er anbefalt behandling for unge med AN (Helsedirektoratet, 2020).

Nyttige faktorer for tilfriskning av anoreksi: spørreskjemaresultater fra pasienter og foreldre (Tidsskrift for Norsk psykologforening)
Forfatterne så på nytten både av behandling, og utenom-terapeutiske faktorer. Ill. foto: Colourbox.
Publisert 09. april 2024 | Sist oppdatert 08. april 2024

Inger Halvorsen, Øyvind Rø og Jan-Vegard Nilsen

Hjelp fra foreldrene vurderes som avgjørende for å bli frisk (Ganci, 2021; Lock & LeGrange, 2013; Torsteinsson et al., 2020).

Vi har tidligere undersøkt hvor tilfredse pasienter og foreldre har vært med familiebasert døgnbehandling ved Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP) ved Oslo universitetssykehus (Halvorsen & Rø, 2019; Nilsen et al., 2021a, 2021b). Utenom-terapeutiske faktorer, som støtte fra familie og venner, pasientens eget ønske om å bli frisk, positive livserfaringer og meningsfulle aktiviteter, kan også ha stor betydning for tilfriskning (Dawson et al., 2014b).

Samtidig foreligger det lite forskning om hvordan unge med AN, og spesielt foreldrene deres, selv vurderer betydningen av ulike utenom-terapeutiske faktorer. Vi ønsket derfor å undersøke hvordan deltagerne i vår studie vurderte nytten både av behandling og utenom-terapeutiske faktorer.

Les artikkelen her: Nyttige faktorer for tilfriskning av anoreksi: spørreskjemaresultater fra pasienter og foreldre (Tidsskrift for Norsk psykologforening)