Økt bruk av sterke smertestillende medisiner med opioider (FHI)

Flere og flere får sterke smertestillende med opioider på blå resept i Norge. Bekymringsfullt, mener forskere. Nesten halvparten av pasientene som får opioider på blå resept mot kroniske smerter, blir langvarige brukere. Flere pasienter får høyere doser enn anbefalt. Det viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet. 
Økt bruk av sterke smertestillende medisiner med opioider (FHI)
Det er usikkert hvor god effekt langvarig behandling med opioider har på smertelindring. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 03. november 2020 | Sist oppdatert 05. september 2023

Buprenorfin, tramadol og oksykodon – kjenner du igjen navnene? Dette er sterke smertestillende medisiner som inneholder opioider. Opioider påvirker sentralnervesystemet, blant annet lindrer de smerte. De kan enten være stoffer som finnes naturlig i opium, som morfin og heroin, eller kunstig fremstilt, slik som kodein. I 2008 ble blåreseptordningen endret for at alle pasienter med langvarige kraftige smerter kunne få forskrevet opioider på blå resept.

Nå viser en ny studie at antall pasienter som får dette, har økt etter endringen i 2008 – og mange av pasientene går på opioidene år etter år.

Økt langtidsbruk

Av de som startet med opioider på blå resept i 2009, fortsatte nesten halvparten med behandlingen i ni år. Flere fikk også høyere doser enn hva blåreseptordningen tillater. Andelen som brukte opioider økte med alderen, og dobbelt så mange kvinner som menn brukte opioider mot langvarige smerter.

– Det er usikkert hvor god effekt langvarig behandling med opioider har på smertelindring. Samtidig vet vi at langvarig opioidbruk kan gi økt risiko for blant annet avhengighet, fallskader og nedsatt kognitiv funksjon. Derfor er det foruroligende at så mange blir langtidsbrukere av opioider, sier en av forskerne bak studien, Svetlana Skurtveit ved FHI.

Les mer: Økt bruk av sterke smertestillende medisiner med opioider (FHI)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om legemidler og rus og avhengighet, eller gå til siste nummer av PsykNytt.