Oppfølging av mennesker rammet av krig og katastrofer (Tidsskrift for Den norske legeforening)

De nærmeste ukene vil norske kommuner ta imot barn og voksne utsatt for krigshandlinger i Gaza. Hvordan kan vi best hjelpe dem?

Oppfølging av mennesker rammet av krig og katastrofer (Tidsskrift for Den norske legeforening)
Ved uttalte symptomer kan traumefokuserte tiltak være nyttig. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 09. januar 2024 | Sist oppdatert 08. januar 2024

Synne Øien Stensland m.fl.

Ved krig, katastrofer og kriser har de overlevende og familiene deres behov for hjelp og støtte for å gjenopprette trygghet og komme tilbake til daglige rutiner. For noen vil ikke dette være tilstrekkelig til å hindre vedvarende reaksjoner og plager, som ved uttalte symptomer på posttraumatisk stress, angst, depresjon, traumatisk sorg eller rusproblemer. Da kan traumefokuserte tiltak og behandling være nyttig. Kommunenes kriseberedskap i samarbeid med primær- og spesialisthelsetjenestene har god kompetanse til å hjelpe rammede.

Les hele artikkelen: Oppfølging av mennesker rammet av krig og katastrofer (Tidsskrift for Den norske legeforening)