Oppslagsverk innen psykisk helse

Helsebiblioteket abonnerer på viktige norske oppslagsverk som Legevakthåndboken og store internasjonale oppslagsverk som UpToDate og BMJ Best Practice. I tillegg har vi en oversikt over gratis tilgjengelige oppslagsverk innenfor psykisk helse-feltet.

Oppslagsverk innen psykisk helse
Helsebibliotekets oppslagsverk kan du lese hvor som helst i Norge. Ill.foto: Colourbox.
Runar Eggen
Publisert 29. november 2022 | Sist oppdatert 29. november 2022

Internasjonale oppslagsverk

BMJ Best Practice – psykiatri: Oppslagsverket er delt inn i spesialiteter og er forbilledlig enkelt å finne fram i. Psykiatridelen omfatter også rus og utviklingsforstyrrelser.

UpToDate – Psykiatri: Dette er et svært omfattende oppslagsverk. Psykiatridelen inkluderer rus og sammenhenger mellom somatiske og psykiske lidelser. For å lese UpToDate utenom arbeidsplassen, må du registrere en personlig bruker.

Norske oppslagsverk om akuttpsykiatri

Legevakthåndboken – psykiske lidelser: Håndboken har egne kapitler om psykiske lidelser. Legevakthåndboken er et generelt og kortfattet oppslagsverk for legevaktsleger.

Psykiatrisk legevakthåndbok utgis av Psykiatrisk legevakt i Oslo og inneholder i tillegg til generelle faglige kapitler også konkrete anvisninger for ansatte ved Psykiatrisk legevakt i Oslo.

Utviklingshemmede

Kunnskapsbank om tjenester til personer med utviklingshemming: Her finner du artikler, filmer, lenkesamlinger og annet innhold knyttet til tjenester for personer med utviklingshemming. Utgitt av NAKU, Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming.

Eldre

Metodebok for sykehjemsleger er utgitt av Avdeling for sykehjemsmedisin i Bergen kommune. Boken omhandler emner som er særlig aktuelle på sykehjem, deriblant demens, atferdsforstyrrelser, depresjon og angst .

Rus

Fakta om rus (oppslagsverk om rusmidler) er et omfattende oppslagsverk om hvordan de enkelte rusmidlene virker. Utgitt av Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (NK-TSB) og Avdeling for rettsmedisinske fag ved Oslo universitetssykehus HF (OUS), med deltakelse fra flere sentrale fagmiljøer.

Seksuell helse

Emetodebok for seksuell helse er ikke først og fremst et oppslagsverk om psykisk helse, men har endel relevant innhold.

Medisinsk koding

ICPC-koder: Her finner du klassifikasjonskoder for primærhelsetjenesten. På samme nettsted (finnkode.ehelse.no) finner du også ICD10-koder.

Relevante søkeord: oppslagsverk, helsebiblioteket, psykiatri, psykisk helse, seksuell helse, utviklingshemmede, rus, eldre, demens, geriatri

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.