Oppsummert forskning oppdatert

Helsebibliotekets samling av oppsummert forskning innen psykisk helse, samt rus og avhengighet, er nå gjennomgått og oppdatert. Vi følger nøye med på Cochrane Librarys publisering av systematiske oversikter.

Oppsummert forskning oppdatert
Cochrane Library har undersøkt effekten av tiltak for en rekke lidelser og for ulike aldre. Ill.foto Mostphotos.
Publisert 13. desember 2022 | Sist oppdatert 13. desember 2022

Helsebiblioteket abonnerer på anerkjente Cochrane Library og gjør tjenesten tilgjengelig for alle i Norge. For å tilrettelegge veien inn til innholdet, oversetter vi titlene. Hos Helsebiblioteket er både norsk tittel og engelsk originaltittel søkbar.

Du finner oppsummert forskning innenfor alle underområdene til psykisk helse. Systematiske oversikter lages ofte der forskning på et bestemt tiltak har vist sprikende resultater. Konklusjonene er ikke sjelden at en ikke kan konkludere, og at det trengs mer forskning. Men i endel tilfeller ender en opp med en klar konklusjon som ny forskning neppe vil endre på.

Ferske, systematiske oversikter inkluderer blant annet:

Relevante søkeord: oppsummert forskning, Cochrane Library, Helsebiblioteket