Oppsummert forskning på Kropp og sinn-sidene oppdatert

Systematiske oversikter på Kropp og sinn-sidene er gjennomgått og oppdatert av redaksjonen.

Oppsummert forskning på Kropp og sinn-sidene oppdatert
Mange kan ha nytte av mindfulness og meditasjon for å lindre psykosomatiske symptomer. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 14. februar 2023 | Sist oppdatert 14. februar 2023

Helsebibliotekets sider er nå ute i ny utforming, og etter noen måneders opphold er det igjen mulig å kritisk gå gjennom og fornye innholdet. For psykisk helses del betyr det at vi har fått i gang PsykNytt igjen og at vi nå går systematisk gjennom undersidene våre.

Denne uka er det de systematiske oversiktene på Kropp og sinn-sidene som har vært under lupen. Hva inneholder så kropp og sinn-sidene? Vi benytter følgende avgrensning for samlingen:

  • Psykologiske/psykiatriske behandlinger mot somatiske lidelser
  • Psykosomatiske lidelser, for eksempel irritabel tarm, søvnforstyrrelser og visse smertetilstander.
  • Fysisk helse ved psykisk sykdom
  • Vanlige somatiske sykdommer som har psykologiske symptomer.

Siden Helsebiblioteket startet for 16 år siden, har vi samlet retningslinjer, skåringsverktøy, pasientinformasjon og andre viktige ressurser på en rekke felter innenfor psykisk helse. Du kommer til psykisk helse på Helsebiblioteket ved først å klikke på Sykdom og behandling og deretter på Psykisk helse.

Av innholdet kan vi nevne:

Vi har gått gjennom retningslinjer, oppsummert forskning, skåringsverktøy, pasientinformasjon, rapporter. Dersom noe skulle mangle, gi oss gjerne beskjed på e-post.