Oppsummert forskning på Psykoterapi-sidene oppdatert

Systematiske oversikter på Psykoterapi-sidene er gjennomgått og oppdatert av redaksjonen.

Oppsummert forskning på Psykoterapi-sidene oppdatert
Helsebiblioteket har oversatt titlene til Cochrane-oversiktene slik at de blir lettere å finne. Ill.foto: www.colourbox.com
Publisert 14. mars 2023 | Sist oppdatert 14. mars 2023

Denne uka er det de systematiske oversiktene på psykoterapi-sidene som har vært under lupen. Systematiske oversikter er sammendrag av forskning: Først innhentes all mulig relevant forskning om et tiltak gjennom en grundig søkestrategi, dernest fjernes alle studier som ikke er relevante eller holder høy nok kvalitet. Til slutt konkluderer forskerne med hvor godt tiltaket ser ut til å virke, og i hvilken grad en kan stole på forskningen som er funnet.

Siden Helsebiblioteket startet opp i 2006 har vi samlet retningslinjer, skåringsverktøy, pasientinformasjon og andre viktige ressurser på en rekke felter innenfor psykisk helse. Du kommer til psykisk helse på Helsebiblioteket ved først å klikke på Sykdom og behandling og deretter på Psykisk helse.

Vi begrenser oss til Cochrane Library og FHI når det gjelder oppsummert forskning.  Oppsummert forskning i Cochrane Library er fritt tilgjengelig, med unntak av det som har kommet ut de siste tolv måneder. Sammendragene er imidlertid tilgjengelige i PubMed, så for de nyeste oversiktene lenker vi til PubMed.

Dersom noe skulle mangle, gi oss gjerne beskjed på e-post.