Oppsummert forskning på Utviklingsforstyrrelser-sidene oppdatert

Systematiske oversikter på Utviklingsforstyrrelser-sidene er gjennomgått og oppdatert av redaksjonen.

Oppsummert forskning på Utviklingsforstyrrelser-sidene oppdatert
Utviklingsforstyrrelser omfatter flere diagnoser, blant annet autismespekterlidelser. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 23. mai 2023 | Sist oppdatert 22. mai 2023

Du finner de systematiske oversiktene under Oppsummert forskning på Utviklingsforstyrrelser. Systematiske oversikter er sammendrag av pålitelig forskning: Først innhentes all mulig relevant forskning om et tiltak gjennom en grundig søkestrategi, dernest fjernes alle studier som ikke er relevante eller holder høy nok kvalitet. Til slutt konkluderer forskerne med hvor godt tiltaket ser ut til å virke, og i hvilken grad en kan stole på forskningen som er funnet.

Siden Helsebiblioteket startet opp i 2006, har vi samlet retningslinjer, skåringsverktøy, oppsummert forskning, pasientinformasjon og andre viktige ressurser på en rekke felter innenfor psykisk helse. Du kommer til psykisk helse på Helsebiblioteket ved først å klikke på Sykdom og behandling og deretter på Psykisk helse.

Vi begrenser oss i regelen til Cochrane Library og FHI når det gjelder oppsummert forskning.  Oppsummert forskning i Cochrane Library er fritt tilgjengelig, med unntak av det som har kommet ut de siste tolv måneder. Sammendragene er imidlertid tilgjengelige i PubMed, så for de nyeste oversiktene lenker vi til PubMed. Helsebibliotekets abonnement på Cochrane Library opphørte i 2023.

Dersom noe skulle mangle, gi oss gjerne beskjed på e-post.