Overgrep i terapeutiske relasjoner (Norsk psykiatrisk forening)

Noen mennesker utsettes for seksuelle overgrep av sin terapeut mens de går i behandling. Det er svært belastende. For 25 år siden erfarte en psykolog hvor krevende det er å anmelde en terapeut for overgrep. Erfaringene og pengeerstatningen som ble utbetalt ble starten på Stiftelse 99, en stiftelse for pasienter og behandlere ved overgrep under terapi.

Overgrep i terapeutiske relasjoner (Norsk psykiatrisk forening)
Alle skal kunne føle seg trygg i terapi. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 14. februar 2023 | Sist oppdatert 14. februar 2023

Anne Kristine Bergem

Overgrep i terapi

Overgrep skjer også i terapeutiske relasjoner. Psykologspesialist Irene Michalopoulos ved Traumepoliklinikken Modum Bad i Oslo kan fortelle at pasienter kommer til poliklinikken med slike erfaringer. De seksuelle overgrepene kan ha skjedd i forbindelse med at pasienten har vært innlagt i en krise, eller det kan ha vært under individuell psykoterapi i privat eller offentlig regi. Men hun er også opptatt av at overgrep kommer i flere varianter.

– Psykiske overgrep fra behandlere er også utbredt. Mange har opplevd negativ og nedlatende holdning og mistro i forhold til symptomer de søker hjelp for. Pasienter kan fortelle at de er redde for å fortelle om hva de sliter med. De har opplevd at behandlere tror de spiller eller later som og hørt utsagn som «du burde ta deg sammen», kan Michalopoulos fortelle. – Slike erfaringer brenner seg fast.

– Det er heller ikke uvanlig å oppleve negative situasjoner og følelse av å bli straffet, fortsetter hun. – Jeg har blitt fortalt at noen leger syr uten bedøvelse når pasienter søker hjelp etter selvskade. For pasienten kan det bli en bekreftelse på opplevelsen de allerede har av å ikke ha verdi som menneske og ikke fortjene anerkjennelse og respekt.

Les hele artikkelen: Overgrep i terapeutiske relasjoner (Norsk psykiatrisk forening)

Les også: Savner at store organisasjoner tar ansvar på psykoterapifeltet