P-piller og humørsvingninger (RELIS)

Humørsvingninger ved bruk av kombinasjons-p-piller er et aktuelt tema, men hvor god er den vitenskapelige dokumentasjonen for denne assosiasjonen?
P-piller og humørsvingninger (RELIS)
P-piller er den mest brukte prevensjonsmetoden. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 20. august 2019 | Sist oppdatert 03. september 2023

P-piller er den mest brukte prevensjonsmetoden, og det har vært sett økende interesse for deres effekt på blant annet kognisjon og affekt. Er det noen forskjell mellom kombinasjons-p-piller når det gjelder humørsvingninger?

Det er viktig å skille mellom begrepene humørsvingninger, nedstemthet og depresjon. Dokumentasjonen for assosiasjonen mellom kombinasjons-p-piller og humørsvingninger er ikke entydig. Det er ikke dokumentert forskjell mellom de ulike kombinasjons-p-pillers effekt på humørsvingninger. Humørsvingninger ved bruk av kombinasjons-p-piller er et aktuelt tema, men hvor god er den vitenskapelige dokumentasjonen for denne assosiasjonen? P-piller er den mest brukte prevensjonsmetoden, og det har vært sett økende interesse for deres effekt på blant annet kognisjon og affekt. Er det noen forskjell mellom kombinasjons-p-piller når det gjelder humørsvingninger?

Les mer:  P-piller og humørsvingninger (RELIS)

Publisert hos Relis: 10.04.2019 Kilde: Bandlien CL, Eriksen AK. P-piller og humørsvingninger. Nor Farmaceut Tidsskr 2019; 127(3): 31-32 (Publisert: 8. april 2019).

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om kjønn og seksualitet og legemidler, eller gå til siste nummer av PsykNytt.