Pakkeforløp heter nå pasientforløp

Helsedirektoratet har opprettet en ny side for videreutvikling av pasientforløp innen psykisk helse og rus. Bakgrunnen er at Helsedirektoratet i fjor fikk i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å videreutvikle forløp innen psykisk helse og rus, og endre navn fra «pakkeforløp» til «nasjonale pasientforløp psykisk helse og rus». 

Pakkeforløp heter nå pasientforløp
Pasientforløp (pakkeforløp) sikrer pasienten et forutsigbart forløp og mulighet til å medvirke i egen behandling. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 12. september 2023 | Sist oppdatert 12. september 2023

Navneendringen er allerede gjennomført. Oppdraget skal ses i sammenheng med blant annet:

  • Opptrappingsplanen for psykisk helse
  • Forebyggings- og behandlingsreform innen rusfeltet
  • Ny nasjonal helse- og samhandlingsplan
  • Ekspertutvalg for tematisk organisering, psykisk helsevern (PHV)

Helsedirektoratet har etablert en intern redaksjonsgruppe som i 2023 gjennomgår de tre generelle forløpene:

  • Rusbehandling (TSB)
  • Psykiske lidelser – voksne
  • Psykiske lidelser – barn og unge

Du finner den nye siden her:

https://www.helsedirektoratet.no/om-oss/forsoksordninger-og-prosjekter/nasjonale-pasientforlop-psykisk-helse-og-rus–videreutvikling-av-forlopene