Pakkeforløp heter nå pasientforløp

Publiseringsdato 12.09.2023
Pakkeforløp heter nå pasientforløp
Pasientforløp (pakkeforløp) sikrer pasienten et forutsigbart forløp og mulighet til å medvirke i egen behandling. Ill.foto: Colourbox.

Helsedirektoratet har opprettet en ny side for videreutvikling av pasientforløp innen psykisk helse og rus. Bakgrunnen er at Helsedirektoratet i fjor fikk i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å videreutvikle forløp innen psykisk helse og rus, og endre navn fra «pakkeforløp» til «nasjonale pasientforløp psykisk helse og rus». 

Navneendringen er allerede gjennomført. Oppdraget skal ses i sammenheng med blant annet:

  • Opptrappingsplanen for psykisk helse
  • Forebyggings- og behandlingsreform innen rusfeltet
  • Ny nasjonal helse- og samhandlingsplan
  • Ekspertutvalg for tematisk organisering, psykisk helsevern (PHV)

Helsedirektoratet har etablert en intern redaksjonsgruppe som i 2023 gjennomgår de tre generelle forløpene:

  • Rusbehandling (TSB)
  • Psykiske lidelser – voksne
  • Psykiske lidelser – barn og unge

Du finner den nye siden her:

https://www.helsedirektoratet.no/om-oss/forsoksordninger-og-prosjekter/nasjonale-pasientforlop-psykisk-helse-og-rus–videreutvikling-av-forlopene