Print ut gratis plakat om stadiebaserte tiltak ved ROP-lidelser (ROP)

Ny gratis plakat gir deg oversikt over stadiebaserte intervensjoner, i tråd med anbefalingene om integrert behandling for samtidig rus og psykisk lidelse (IDDT).

Print ut gratis plakat om stadiebaserte tiltak ved ROP-lidelser (ROP)
Oversikten er et praktisk arbeidsverktøy for alle som følger opp personer med ROP-lidelser. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 09. mai 2023 | Sist oppdatert 09. mai 2023

Marte Goplen

NKROP oversatte i 2022 den amerikanske behandlingsmanualen Integrated Dual Disorders Treatment (IDDT) til norsk.  Manualen er et verktøy for fagfolk, som skal yte integrert og samtidig behandling til mennesker med samtidig rus og psykisk lidelse (ROP).

Gratis plakat

Tore Willy Lie og Lars Linderoth har, sammen med resten av ressursgruppen for IDDT i NKROP, utviklet en plakat som kan være til støtte i arbeidet med å yte integrert behandling.

Her finner du plakaten i PDF-format