Problematisk spilling kan ha livsvarige følger (ROP)

Pårørende til personer med spilleproblemer kjenner på skam, stress og stor økonomisk utrygghet, viser ny rapport. Selv om spillingen opphører, kan konsekvensene av spillingen vare livet ut.
Problematisk spilling kan ha livsvarige følger (ROP)
Spilleavhengighet hos en av de voksne i familien påvirker levekårene til de pårørende. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 09. oktober 2018 | Sist oppdatert 23. juni 2023

Av Frøy Lode Wiig

Hvordan oppleves hverdagen for pårørende til en med spilleproblemer, og hva kan man gjøre for å hjelpe familien? Dét er spørsmålene som belyses i den nye rapporten «Det går på en måte aldri over» En kvalitativ undersøkelse av hverdagserfaringer og levekår i familier med spilleproblemer, skrevet av forskere fra Ahus på oppdrag fra Helsedirektoratet. De pårørende forteller om både emosjonell og økonomisk utrygghet. Særlig er økonomi og bolig vanskelig for pårørende til personer med spilleproblemer. Forskerne understreker at «det som ser ut til å særprege situasjonen til pårørende til personer med spilleproblemer, er at konsekvensene av spillingen kan vare livet ut, selv om spillingen opphører.»

Svært negativt for barna

Rapporten er basert på individuelle intervjuer med 12 pårørende (9 voksne og 3 unge) som hadde erfaring med spilleproblemer i familien. Studien viste tydelig at spilleproblemer hos en av de voksne i familien har stor innvirkning på hverdagsliv og levekår til de pårørende. Det kommer tydelig fram hvordan de store økonomiske konsekvensene av problemspilling får negativ betydning også for andre levekår hos de pårørende. De negative konsekvensene gjaldt ikke minst for barna i familien, både i nåtid og i et framtidsperspektiv.

Les mer: Problematisk spilling kan ha livsvarige følger (ROP)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om rus og avhengighet, eller gå til siste nummer av PsykNytt.