Psykisk helse i Europa under COVID-19 (Lancet Psychiatry)

Det anerkjente tidsskriftet Lancet Psychiatry publiserte i juni en fritt tilgjengelig systematisk oversikt over psykisk helse under korona-pandemien.

Psykisk helse i Europa under COVID-19 (Lancet Psychiatry)
For voksne som allerede lever med psykiske lidelser, var konsekvensene av pandemien ikke entydige. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 29. august 2023 | Sist oppdatert 29. august 2023

COVID-19-pandemien forårsaket umiddelbare og vidtrekkende forstyrrelser for samfunnet, økonomien og helsetjenestene. Forskerne undersøkte effekten av pandemien på mental helse og psykisk helsevern i europeiske land med høy inntekt. De inkluderte 177 longitudinelle og gjentatte tverrsnittstudier som sammenliknet prevalens eller forekomst av psykiske helseproblemer, alvorlighetsgrad av psykiske helsesymptomer hos personer med allerede eksisterende psykiske helsetilstander, eller bruk av psykisk helsetjeneste før versus under pandemien, eller mellom ulike tidspunkter under pandemien.

Prevalens og bruk av helsetjenester svingte

Epidemiologiske studier rapporterte høyere forekomst av enkelte psykiske problemer under pandemien sammenlignet med før, men denne økningen ble i de fleste tilfeller redusert over tid. Omvendt viste studier av helsejournaler redusert forekomst av nye diagnoser ved starten av pandemien, som gikk ytterligere ned i løpet av 2020. Bruken av psykisk helsetjenester gikk også ned ved utbruddet av pandemien, men økte senere i 2020 og gjennom 2021, selv om bruksraten ikke kom tilbake til pre-pandeminivåer for enkelte tjenester. Forskerne fant ulike effekter av pandemien på mental helse og sosiale utfallsmål for voksne som allerede lever med psykiske lidelser.

Les mer: Mental health in Europe during the COVID-19 pandemic: a systematic review (Lancet Psychiatry)

Relevante søkeord: covid-19, covid19, psykisk helse, mental helse, Europa