Rasisme og diskriminering kan påvirke helsen (FHI)

Å bli utsatt for rasisme og diskriminering kan påvirke både psykisk og fysisk helse negativt, viser en rekke internasjonale studier. Det har vært mindre oppmerksomhet om denne problemstillingen i Norge.

Rasisme og diskriminering kan påvirke helsen (FHI)
Mer enn 25 prosent oppga i 2016 at de i løpet av det siste året hadde opplevd diskriminering på grunn av sin innvandrerbakgrunn.Ill.foto: Colourbox.
Publisert 15.november.2022 | Sist oppdatert 15.november.2022

Personer som opplever rasisme og diskriminering, rapporterer om mer psykiske plager enn de som ikke gjør det. Diskriminering kan også få konsekvenser for den fysiske helsen.

Dette er et av temaene som omtales i Folkehelserapportens kapittel om helse blant personer med innvandrerbakgrunn.

– Sammenhengen mellom rasisme, diskriminering og helse er godt dokumentert i studier fra andre land, men det vært lite oppmerksomhet om denne problemstillingen i Norge, sier Ragnhild Storstein Spilker, seniorrådgiver ved Enhet for migrasjonshelse ved Folkehelseinstituttet (FHI).

Knyttet til psykiske plager

Diskriminering kan være skadelig for helsen på flere måter, både direkte og indirekte. Det er blant annet påvist en klar sammenheng mellom diskriminering, selvfølelse og depresjon i internasjonale studier.

Det er få studier på temaet i Norge, og det er foreløpig ikke nok forskningsbasert kunnskap til å slå fast at minoriteter i Norge lider helsemessig på grunn av rasisme og diskriminering. Men de studiene som finnes, viser at opplevd diskriminering er utbredt blant personer med innvandrerbakgrunn.

I en studie som bygger på Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse i 2016, oppga mer enn 25 prosent at de i løpet av det siste året hadde opplevd diskriminering på grunn av sin innvandrerbakgrunn.

– Angrep på ens etniske identitet eller å oppleve urettferdig behandling kan føre til en sterk og vedvarende psykologisk belastning. Med tiden kan det gå på helsen løs, sier Spilker.

Dataene fra SSBs levekårsundersøkelse viste også at blant de som hadde opplevd diskriminering, var det omtrent dobbelt så mange som rapporterte om psykiske plager enn blant de som ikke hadde opplevd diskriminering. Studien viser imidlertid bare en sammenheng, og ikke om diskrimineringen er den direkte årsaken til de psykiske plagene.

Les hele saken: Rasisme og diskriminering kan påvirke helsen (FHI)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.