Redusert dødelighet og færre overdosedødsfall under LAR-behandling (LAR)

Norske forskere har sett nærmere på dødelighet og dødsårsaker blant personer som har mottatt legemiddelassistert rehabilitering (LAR).

Redusert dødelighet og færre overdosedødsfall under LAR-behandling (LAR)
Kun en mindre del av dødsfallene under LAR skyldtes overdoser. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 20. desember 2022 | Sist oppdatert 27. desember 2022

Marte Goplen

Funnene viser at dødeligheten (dødelighetsraten) ble redusert med 57% under LAR-behandling. Videre viser dataene at dødsfallene under LAR skyldtes somatisk sykdom og at kun en mindre andel av dødsfallene skyldtes overdoser.

Til sammenligning var dødeligheten høyere i gruppen som avsluttet LAR-behandling, og her var andelen som døde av overdose også høyere.

Lang studie

Forsker ved NKROP, Ivar Skeie, har ledet studien hvor de har analysert data fra en gruppe mennesker som mottok LAR-behandling i perioden 1998 – 2016. Totalt ble 200 personer fra Innlandet inkludert i studien.

Gjennom å følge den samme gruppen over så mange år har forskerne fått et bedre bilde av hvilken betydning oppfølgingen i LAR har med hensyn til dødsårsaker.

– Analysen viser at færre dør av overdose mens de er inkludert i LAR. Blant de som dør er somatiske sykdommer den vanligste dødsårsaken. Samtidig er den totale dødeligheten redusert for de som får oppfølging i LAR. Bildet er annerledes for personer som hadde vært inkludert i LAR, men avsluttet behandlingen. Her døde halvparten av overdose og en mindre andel av somatiske årsaker, sier Skeie.

Les hele saken: Redusert dødelighet og færre overdosedødsfall under LAR-behandling (ROP)