Ressurser om fysisk og psykisk helse, sett samlet

Klikk deg inn på kropp-og-sinn-sidene på Helsebiblioteket – her finner du retningslinjer, skåringsverktøy, oppsummert forskning og andre ressurser for deg som jobber med pasienter der sammenhenger mellom kropp og sinn står sentralt. På siden finner du også fagnyheter for feltet.
Ressurser om fysisk og psykisk helse, sett samlet
Meditasjon kan endre hjernebølgene. Ill.foto: Mostphotos.
Publisert 02. februar 2021 | Sist oppdatert 04. desember 2023

Under samlebetegnelsen Kropp og sinn har Helsebiblioteket samlet ressurser innen temaer som psykosomatikk, pasienters opplevelse av somatisk sykdom, og psykologiske tiltak ved somatisk sykdom.

 

Oppsummert forskning

Under Oppsummert forskning finner du systematiske oversikter, først og fremst fra Cochrane Library. Eksempler:

Skåringsverktøy

Under skåringsverktøy-sidene  for kropp og sinn finner du blant annet skåringsverktøy for hvordan folk oppfatter sin sykdom:

Oppslagsverk

Oppslagsverkene UpToDate og BMJ Best Practice er begge omfattende, kunnskapsbaserte oppslagsverk med kortfattet, klinisk relevant kunnskap, også for temaer der fysisk og psykisk helse typisk ses samlet.

Covid-19

Covid-19 kan være forbundet med psykiske lidelser. De største medisinske tidsskriftene har gjort alt sitt covid-stoff fritt tilgjengelig. Du finner det her: https://www.helsebiblioteket.no/infeksjon/koronavirus/tidsskrifter

Også APA har gjort sin side APA Coronavirus Resources fritt tilgjengelig.

Det er gjort noe forskning spesifikt på covid og psykiske lidelser, blant annet denne fritt tilgjengelige studien i Lancet: Bidirectional associations between COVID-19 and psychiatric disorder: retrospective cohort studies of 62 354 COVID-19 cases in the USA

Studien har vært omtalt i PsykNytt: Nesten hver femte covid-pasient fikk psykiatrisk diagnose innen tre måneder

Helsebibliotekets søkemotor kan være til god hjelp for å finne litteratur om covid-19 og psykisk helse, for eksempel om ungdoms psykiske helse.

Helsebiblioteket

Helsebiblioteket har mye innhold på området psykisk helse. Under www.helsebiblioteket.no/psykisk helse finner du 22 underemner som alle gir deg fagnyheter, retningslinjer, skåringsverktøy, tidsskrifter og oppsummert forskning på feltet.

Dette er en oppdatert utgave av en artikkel som stod i PsykNytt 29.08.2016.

Aktuelle søkeord: psykosomatisk, ME, mindfulness, psykosomatikk, somatisering, smerte, nevrofysiologi, palliasjon, delir, covid-19

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om kropp og sinn og retningslinjer, eller gå til siste nummer av PsykNytt.