Retningslinjer for angstlidelser hos barn og ungdom samlet hos Helsebiblioteket

Helsebiblioteket har bygget opp en samling av retningslinjer for angstlidelser. Du finner lenker til retningslinjene lenger nede i artikkelen.
Retningslinjer for angstlidelser hos barn og ungdom samlet hos Helsebiblioteket
Du som arbeider med barn og ungdom kan finne faglig støtte på Helsebiblioteket. Foto: Colourbox
Publisert 29. oktober 2019 | Sist oppdatert 27. juli 2023

Angstlidelser omfatter, ved siden av generell angstlidelse og fobier, også panikklidelse, tvangslidelse (obsessiv-kompulsiv lidelse), tilpasningsforstyrrelser, dissosiative lidelser, posttraumatisk stresslidelse og somatoforme lidelser.

For det meste består Helsebibliotekets retningslinjesamling av norske retningslinjer, men på psykisk helse-området er det også lagt inn lenker til utenlandske retningslinjer, og da først og fremst skandinaviske eller engelskspråklige retningslinjer.

Blant retningslinjene for angstlidelser finner du:

Du finner også lenker til en rekke engelskspråklige retningslinjer for fagområdet angst.

Aktuelle lenker:

Relevante søkeord: angst, angstlidelser, barn, ungdom, unge, retningslinjer, veiledere

 

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om angst, diagnostikk og utredning, retningslinjer og traumer stress og overgrep, eller gå til siste nummer av PsykNytt.