Retningslinjer for arbeid med asylsøkere, flyktninger og innvandrere

Her finner du retningslinjer om arbeid med asylsøkere, flyktninger og innvandrere.
Retningslinjer for arbeid med asylsøkere, flyktninger og innvandrere
Helsebiblioteket har både norske og utenlandske retningslinjer for arbeid med innvandrere og flyktninger. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 21. januar 2020 | Sist oppdatert 14. september 2023

Helsebibliotekets samling av retningslinjer inneholder flest norskspråklige retningslinjer, men for psykisk helse-feltet har vi inkludert enkelte retningslinjer på skandinaviske språk eller engelsk. Samlesiden for arbeid med flyktninger og immigranter finner du under emnebibliotek for psykisk helse. Det er laget egne retningslinjer for barn og for voksne.

Blant retningslinjene finner du:

Aktuelle lenker:

Retningslinjer for flyktninger og innvandrere hos Helsebiblioteket

Aktuelle søkeord: asylsøkere, immigranter, flyktninger, asylanter, innvandrere, retningslinjer

Dette er en oppdatert utgave av en artikkel som sist stod i PsykNytt 23.10.2017

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om barn og ungdom, flyktninger og innvandrere og retningslinjer, eller gå til siste nummer av PsykNytt.