Retningslinjesamlingen innen kropp og sinn-sidene er oppdatert

Denne uka er samlingen av retningslinjer og veiledere for feltet kropp og sinn gjennomgått og fornyet.

Retningslinjesamlingen innen kropp og sinn-sidene er oppdatert
Kropp og sinn er en enhet, vil mange mene. Ill.foto: Colurbox.
Publisert 28. februar 2023 | Sist oppdatert 28. februar 2023

Bruk retningslinjesamlingen for kropp og sinn

Vi har manuelt gått gjennom retningslinjene på siden og lagt inn dem som er aktuelle på kropp og sinn-sidene. Vi benytter følgende avgrensning for samlingen:

  • Psykologiske/psykiatriske behandlinger mot somatiske lidelser
  • Psykosomatiske lidelser, for eksempel irritabel tarm og visse smertetilstander.
  • Fysisk helse ved psykisk sykdom
  • Vanlige somatiske sykdommer som har psykologiske symptomer.

Av innholdet kan vi nevne:

Hensikten er å gjøre det enklere å finne gjeldende retningslinjer og veiledere som holder høy kvalitet. Vi inkluderer skandinaviskspråklige og engelskspråklige, fritt tilgjengelige retningslinjer og veiledere som fortsatt er gjeldende og som er utgitt av en autorativ, pålitelig kilde.

Siden Helsebiblioteket startet for 16 år siden, har vi samlet retningslinjer, skåringsverktøy, pasientinformasjon og andre viktige ressurser på en rekke felter innenfor psykisk helse. Du kommer til psykisk helse på Helsebiblioteket ved først å klikke på Sykdom og behandling og deretter på Psykisk helse.

Aktuell lenke: Kropp og sinn

Aktuelle søkeord: retningslinjer, veiledere, kropp og sinn, ME, tics, Tourettes, menopause, irritabel tarm