Risiko for intoksikasjon av hydroksyzin hos alkoholmisbruker (RELIS)

SPØRSMÅL: Lege spør om en alkoholmisbruker kan intoksikere seg på hydroksyzin (Atarax) 10 mg 100 tabletter slik at det er fare for livet? Legen ser i Felleskatalogen at det bare finnes 100-pakninger.
Risiko for intoksikasjon av hydroksyzin hos alkoholmisbruker (RELIS)
Apoteket kan instrueres om å bare levere ut  en del av pakningen av gangen. Ill.foto: Colorbox.
Publisert 12. februar 2019 | Sist oppdatert 05. september 2023

SVAR: Maksimal daglig terapeutisk dose av hydroksyzin er 100 mg (1). I avsnittet om forgiftninger i Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell er det angitt at inntak av 1–1,5 g hydroksyzin hos voksne har gitt lett forgiftning og 1,5–2,5 g moderat forgiftning (2). Samtidig inntak av alkohol forsterker effekten av hydroksyzin (1).

Symptomer som er observert etter en betydelig overdose av hydroksyzin er hovedsakelig knyttet til kraftig antikolinerg virkning, CNS-depresjon eller paradoksal CNS-stimulering (1).

Ved mild til moderat forgiftning med hydroksyzin er følgende symptomer rapportert: somnolens, antikolinerge effekter (blant annet forstyrret pupillerefleks, feber, munntørrhet), takykardi, mild hypertensjon, kvalme og oppkast. Agitasjon, forvirring og hallusinasjoner kan forekomme ved moderat forgiftning. Alvorlig forgiftning inkluderer delir, psykose, kramper, koma, hypotensjon og hjerterytmeforstyrrelser. Rhabdomyolyse og nyresvikt kan i sjeldne tilfeller utvikles hos pasienter med forlenget tilstand av agitasjon, koma eller kramper (3, 4). 
Behandling av hydroksyzinoverdose kan inkludere ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Behandlingen er symptomatisk (2, 4).

Vi har ved litteratursøk ikke funnet spesifikt omtalt risiko for forgiftning ved overdose av hydroksyzin hos alkoholmisbruker. Som spørsmålsstiller er kjent med er 100 tabletter eneste pakningsstørrelse som er tilgjengelig for hydroksyzin 10 mg tabletter. Ved inntak av en hel pakke vil dosen bli 1 g hydroksyzin, og dette er innenfor nivået som kan gi lett forgiftning. Det synes likevel ikke å være en direkte sammenheng med livsfare, såfremt ikke andre stoffer inntas i tillegg eller andre risikofaktorer foreligger.

Vi vil også tipse om at apoteket har anledning til delutlevering av pakninger etter legens instrukser. Dette kan være en måte å redusere mengden tabletter som den aktuelle pasienten har tilgang til.

Les mer: Risiko for intoksikasjon av hydroksyzin hos alkoholmisbruker (RELIS)

Publisert hos RELIS database 2018; spm.nr. 12701, RELIS Vest

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om legemidler, rus og avhengighet og selvmord og selvskade, eller gå til siste nummer av PsykNytt.