Risikofylt alkoholbruk varierer betydelig i arbeidslivet (FHI)

Utbredelse av risikofylt alkoholbruk og bruk av illegale rusmidler varierer betydelig mellom ulike grupper sysselsatte. Mannlige sysselsatte har nesten tre ganger så høy forekomst av risikodrikking som kvinner. Håndverkere, en yrkesgruppe med en stor andel menn, skiller seg ut med høy forekomst av risikodrikking. Det viser en rapport fra FHI.

Risikofylt alkoholbruk varierer betydelig i arbeidslivet (FHI)
Rapporten er basert på ti år med data fra et representativt utvalg av sysselsatte i Norge. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 13. februar 2024 | Sist oppdatert 12. februar 2024

Resultatene viser at 25 prosent av håndverkere har et risikofylt alkoholbruk målt med verktøyet AUDIT, dvs. at de har en AUDIT-skåre som er 8 eller høyere. Blant renholdere og ufaglært personell er andelen 10 prosent, se tabell 1.

– Rusmiddelbruk blant sysselsatte – uavhengig av om de inntas i arbeidstiden eller på fritiden – er et viktig sosialpolitisk tema fordi det har betydning for ansattes produktivitet og helse. Men det mangler oppdatert kunnskap om forskjeller i rusmiddelbruk mellom ulike sosiodemografiske grupper av sysselsatte og ulike yrkesgrupper, sier Inger Synnøve Moan, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet.

Den nye rapporten er basert på ti år med årlige data (2013-2022) fra et representativt utvalg av sysselsatte i Norge og viser at 88 prosent har drukket alkohol siste 12 måneder. Mer enn 15 prosent har et risikofylt alkoholbruk, dvs. alkoholbruk som har potensiale for negative konsekvenser og/eller som på sikt kan være avhengighetsskapende. Omtrent 20 prosent rapporterte bruk av reseptbelagte smertestillende, det mest utbredte vanedannende legemidlet, i løpet av de siste 12 månedene. Om lag 3 prosent sysselsatte oppga å ha brukt cannabis, det mest utbredte illegale rusmidlet, de siste 12 månedene.

Les hele saken: Risikofylt alkoholbruk varierer betydelig i arbeidslivet (FHI)