ROP og minoriteter: – Savner å bli sett som hele individer (ROP)

Personer med ROP-lidelser som i tillegg har minoritetsbakgrunn strever i møte med norsk helsevesen. De rapporterer om liten plass for egen kultur og migrasjonsbakgrunn.
ROP og minoriteter: – Savner å bli sett som hele individer (ROP)
Menn med innvandrerbakgrunn savner at kulturell bakgrunn blir blir viet oppmerksomhet. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 13. april 2021 | Sist oppdatert 15. september 2023

Av Marte Goplen

Prabhjot Kour er doktorgradsstipendiat tilknyttet Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP).

Kour forsker på innvandrere med ROP-lidelser og har i sin andre forskningsartikkel intervjuet 10 menn med migrasjonsbakgrunn om deres opplevelser i møte med norske rus- og psykiske helsetjenester. Det er ikke rosenrøde fortellinger.

Liten interesse for bakgrunn

– Mange av disse mennene forteller at de har blitt møtt med liten eller ingen interesse for bakgrunnen og kulturen sin. Faktorer de selv mener har hatt, og har, stor betydning for sykdommen sin. De opplever ikke at helsevesenet tilpasser seg deres behov, sier Kour.

– De forsto ikke mine behov. Det ble bare skrevet i papirer, om meg, at moren min er skilt og om hendelser i livet mitt, men det var faktisk ingen samtaler om det med meg, ingenting om hvordan det er å være innvandrer. (Sitat fra en av deltakerne)

Les mer: Savner å bli sett som hele individer (ROP)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om flyktninger og innvandrere og rus og avhengighet, eller gå til siste nummer av PsykNytt.