– Røykeslutt gir lavere frafall ved behandling av ruslidelser (ROP)

Ny forskning blant pasienter i behandling for alkoholavhengighet, viser at de som ikke røyker, eller som slutter å røyke, har lavere frafall. Ikke-røykerne oppgir i tillegg at de har bedre livskvalitet og mindre depresjon enn røykerne.
– Røykeslutt gir lavere frafall ved behandling av ruslidelser (ROP)
De som har klart å slutte å røyke, kan oppleve mestring også knyttet til annen type avhengighet. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 14. september 2021 | Sist oppdatert 15. september 2023

Av Marte Frimand

128 innlagte pasienter, 26 prosent kvinner, hovedsakelig med alkoholavhengighet, ble intervjuet ved innleggelse og ved 6 ukers og 6 måneders oppfølging. Pasientene bodde på tre forskjellige rehabiliteringsklinikker på Østlandet.

Ved innleggelse, røyket 75 prosent daglig. De som ikke røyket, eller som sluttet å røyke, hadde 13 prosent frafall, i motsetning til røykerne som hadde 37 prosent frafall. Ikke-røykerne oppga også at de hadde bedre livskvalitet og mindre depresjon etter 6 måneder enn røykerne.

Røyking medfører risiko for depresjon

– Det kan være flere årsaker til dette, sier Lars Lien, som står bak studien. Lien er faglig rådgiver ved Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP).

– Ikke-røykerne hadde noe mer utdanning enn røykerne, men vi har kontrollert for utdanning i studien, så det handler nok ikke bare om det. Vi vet at røyking medfører risiko for depresjon, og at røyking bidrar til dårlig fysisk form. De som har klart å slutte, har også en opplevelse av at de har mestret én type avhengighet. De opplever gjerne større grad av mestring knyttet til annen type avhengighet, sier Lien.

Målet med studien var å undersøke utbredelsen av røyking blant pasienter i behandling av rusavhengighet, og å analysere effekten av røyking ved innleggelse og oppfølging ved frafall, psykisk helse og livskvalitet.

Les mer:  Røykeslutt gir lavere frafall ved behandling av ruslidelser (ROP)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om depresjon og mani og rus og avhengighet, eller gå til siste nummer av PsykNytt.